Contact

Website en PR:
Conny Meskers / pr@jeugdwerkdezilk.nl & 06 - 1530 6788

Rakkers:
Jolien Kortelaas / rakkers@jeugdwerkdezilk.nl

Zwervers:
Maxine van Berkel / zwervers@jeugdwerkdezilk.nl

Hobbyclub De Bikkels:
Tim Langeveld / hobbyclub@jeugdwerkdezilk.nl

Bestuur:
Koen Vermeulen  -  Voorzitter
  Koendezilk@gmail.com & 06  2220 9198
Corrine Warmerdam-Kret  - Vice Voorzitter
  warmerw72@kpnmail.nl
Martin Geerlings  -  Penningmeester / Hobbyclub
  mjageerlings@gmail.com
Conny Meskers  -  Public Relations / Website
  pr@jeugdwerkdezilk.nl & 06  1530 6788
Isabel van der Meij - Secretariaat
  isabel-stichtingjeugdwerk@hotmail.com
Jolien Kortekaas -  Bestuurslid Rakkers
  rakkers@jeugdwerkdezilk.nl
Maxine van Berkel  -  Bestuurslid Zwervers
   zwervers@jeugdwerkdezilk.nl
Tim Langeveld - Bestuurslid De Bikkels
   hobbyclub@jeugdwerkdezilk.nl
Martin Duiker - Bestuurslid
  duiker77@zonnet.nl
& info
Informatie

Adres Honk:
Sportlaan 34a
2191 XH De Zilk

Bankrekeningnummer:
NL 09 RABO 032 819 8811


Historie:
Zie
HIER de historie van het Jeugdwerk De Zilk.

Privacy:
Zie
HIER de privacy verklaring van het Jeugdwerk De Zilk